FAQ

Záznamy přednášek
Fakulta Informatiky

Informatické předměty

IA006 IA014 IA067 IA101 IB000 IB001 IB015 IB102 IB111 IV054 IV100

Matematické předměty

MA007 MA010 MB101 MB102 MB103

Programové předměty

PA017 PA102 PA150 PA159 PA165 PB001 PB007 PB029 PB151 PB161 PB162 PV005 PV017 PV043 PV058 PV065 PV080 PV094 PV097 PV118 PV119 PV156 PV169 PV175 PV179 PV182 PV197 PV255

Volitelné předměty

VB000 VB003

Předmět má přistupné všechny záznamy.
Předmět má přistupné jen některé záznamy.
Předmět nemá přistupný žádný záznam.

Přednáška je přístupná všem nebo přihlášeným uživatelům.
Přednáška je přístupná s omezením (obvykle pouze zapsaným studentům).
Přednáška není přístupná (požádejte vyučujícího o zpřístupnění).

IA006 Vybrané kapitoly z teorie automatů Sylabus
18. 09. 2014 [Quicktime 622MB ] (D1)
25. 09. 2014 [Quicktime 532MB ] (D1)
02. 10. 2014 [Quicktime 609MB ] (D1)
09. 10. 2014 [Quicktime 604MB ] (D1)
16. 10. 2014 [Quicktime 671MB ] (D1)
IA014 Funkcionální programování Sylabus
18. 09. 2014 [Quicktime 562MB ] (D2)
25. 09. 2014 [Quicktime 594MB ] (D2)
02. 10. 2014 [Quicktime 613MB ] (D2)
16. 10. 2014 [Quicktime 631MB ] (D2)
IA067 Informatické kolokvium Sylabus
16. 09. 2014 [720x576 XVID 1MB 0h:00m:40s] (D2)
30. 09. 2014 [720x576 XVID 1MB 0h:00m:40s] (D2)
IA101 Algoritmika pro těžké problémy Sylabus
22. 09. 2014 [720x576 XVID 0MB 0h:00m:10s] (D2)
29. 09. 2014 [720x576 XVID 0MB 0h:00m:10s] (D2)
06. 10. 2014 [Quicktime 558MB ] (D2)
13. 10. 2014 [Quicktime 572MB ] (D2)
20. 10. 2014 [Quicktime 584MB ] (D2)
IB000 Úvod do informatiky Sylabus
18. 09. 2014 [Quicktime 660MB ] (D1)
25. 09. 2014 [Quicktime 608MB ] (D1)
02. 10. 2014 [Quicktime 624MB ] (D1)
09. 10. 2014 [Quicktime 607MB ] (D1)
IB001 Úvod do programování Sylabus
17. 09. 2014 [Quicktime 591MB ] (D1)
24. 09. 2014 [Quicktime 614MB ] (D1)
01. 10. 2014 [Quicktime 601MB ] (D1)
08. 10. 2014 [Quicktime 583MB ] (D1)
15. 10. 2014 [Quicktime 608MB ] (D1)
IB015 Úvod do funkcionálního programování Sylabus
22. 09. 2014 [Quicktime 552MB ] (D1)
29. 09. 2014 [Quicktime 605MB ] (D1)
06. 10. 2014 [Quicktime 561MB ] (D1)
13. 10. 2014 [Quicktime 591MB ] (D1)
20. 10. 2014 [Quicktime 528MB ] (D1)
IB102 Automaty a gramatiky Sylabus
15. 09. 2014 [Quicktime 906MB ] (D3)
22. 09. 2014 [Quicktime 807MB ] (D3)
29. 09. 2014 [Quicktime 902MB ] (D3)
06. 10. 2014 [Quicktime 803MB ] (D3)
13. 10. 2014 [Quicktime 844MB ] (D3)
20. 10. 2014 [Quicktime 865MB ] (D3)
IB111 Sylabus
17. 09. 2014 [Quicktime 608MB ] (D3)
24. 09. 2014 [Quicktime 641MB ] (D3)
01. 10. 2014 [Quicktime 660MB ] (D3)
08. 10. 2014 [Quicktime 627MB ] (D3)
15. 10. 2014 [Quicktime 617MB ] (D3)
IV054 Kódování, kryptografie a kryptografické protokoly Sylabus
17. 09. 2014 [Quicktime 599MB ] (D2)
24. 09. 2014 [Quicktime 550MB ] (D2)
01. 10. 2014 [Quicktime 633MB ] (D2)
08. 10. 2014 [720x576 XVID 1MB 0h:00m:40s] (D2)
IV100 Paralelní a distribuované výpočty Sylabus
22. 09. 2014 [720x576 XVID 0MB 0h:00m:10s] (D2)
29. 09. 2014 [720x576 XVID 0MB 0h:00m:10s] (D2)
13. 10. 2014 [Quicktime 633MB ] (1-D2)
[Quicktime 463MB ] (2-D2)
20. 10. 2014 [Quicktime 706MB ] (1-D2)
[Quicktime 495MB ] (2-D2)
MA007 Matematická logika Sylabus
23. 09. 2014 [Quicktime 603MB ] (D3)
30. 09. 2014 [Quicktime 593MB ] (D3)
07. 10. 2014 [Quicktime 579MB ] (D3)
14. 10. 2014 [Quicktime 624MB ] (D3)
MA010 Teorie grafů Sylabus
18. 09. 2014 [Quicktime 621MB ] (D1)
25. 09. 2014 [720x576 XVID 0MB 0h:00m:10s] (D1)
02. 10. 2014 [Quicktime 671MB ] (D1)
09. 10. 2014 [Quicktime 666MB ] (D1)
16. 10. 2014 [Quicktime 633MB ] (D1)
MB101 Matematika I Sylabus
19. 09. 2014 [720x576 XVID 0MB 0h:00m:10s] (D1)
26. 09. 2014 [720x576 XVID 0MB 0h:00m:10s] (D1)
03. 10. 2014 [Quicktime 539MB ] (D1)
10. 10. 2014 [Quicktime 655MB ] (D1)
17. 10. 2014 [Quicktime 651MB ] (D1)
MB102 Matematika II Sylabus
19. 09. 2014 [720x576 XVID 0MB 0h:00m:10s] (D2)
26. 09. 2014 [Quicktime 624MB ] (D2)
03. 10. 2014 [Quicktime 604MB ] (D2)
10. 10. 2014 [Quicktime 607MB ] (D2)
17. 10. 2014 [Quicktime 614MB ] (D2)
MB103 Matematika III Sylabus
15. 09. 2014 [Quicktime 608MB ] (D1)
22. 09. 2014 [Quicktime 600MB ] (D1)
29. 09. 2014 [Quicktime 601MB ] (D1)
06. 10. 2014 [Quicktime 621MB ] (D1)
13. 10. 2014 [Quicktime 601MB ] (D1)
20. 10. 2014 [Quicktime 590MB ] (D1)
PA017 Sylabus
17. 09. 2014 [Quicktime 542MB ] (D2)
24. 09. 2014 [Quicktime 498MB ] (D2)
01. 10. 2014 [Quicktime 346MB ] (D2)
08. 10. 2014 [Quicktime 392MB ] (D2)
PA102 Technologie informačních systémů I Sylabus
16. 09. 2014 [Quicktime 572MB ] (1-D3)
[Quicktime 552MB ] (2-D3)
30. 09. 2014 [Quicktime 391MB ] (1-D3)
[Quicktime 596MB ] (2-D3)
14. 10. 2014 [Quicktime 578MB ] (1-D3)
[Quicktime 602MB ] (2-D3)
PA150 Principy operačních systémů Sylabus
16. 09. 2014 [Quicktime 330MB ] (D2)
23. 09. 2014 [720x576 XVID 0MB 0h:00m:10s] (D2)
30. 09. 2014 [720x576 XVID 0MB 0h:00m:10s] (D2)
07. 10. 2014 [Quicktime 523MB ] (D2)
14. 10. 2014 [Quicktime 570MB ] (D2)
PA159 Počítačové sítě a jejich aplikace I Sylabus
16. 09. 2014 [Quicktime 535MB ] (D1)
23. 09. 2014 [Quicktime 565MB ] (D1)
30. 09. 2014 [Quicktime 580MB ] (D1)
07. 10. 2014 [Quicktime 376MB ] (D1)
14. 10. 2014 [Quicktime 507MB ] (D1)
PA165 Vývoj programových systémů v jazyce Java Sylabus
16. 09. 2014 [Quicktime 564MB ] (D2)
23. 09. 2014 [720x576 XVID 0MB 0h:00m:10s] (D2)
30. 09. 2014 [720x576 XVID 0MB 0h:00m:10s] (D2)
07. 10. 2014 [Quicktime 653MB ] (D2)
14. 10. 2014 [720x576 XVID 1MB 0h:00m:40s] (D2)
PB001 Úvod do informačních technologií Sylabus
18. 09. 2014 [Quicktime 630MB ] (D3)
25. 09. 2014 [Quicktime 573MB ] (D3)
02. 10. 2014 [Quicktime 618MB ] (D3)
09. 10. 2014 [Quicktime 542MB ] (D3)
PB007 Analýza a návrh systémů Sylabus
16. 09. 2014 [Quicktime 520MB ] (D1)
23. 09. 2014 [Quicktime 596MB ] (D1)
30. 09. 2014 [Quicktime 532MB ] (D1)
07. 10. 2014 [Quicktime 507MB ] (D1)
14. 10. 2014 [Quicktime 609MB ] (D1)
PB029 Elektronická příprava dokumentů Sylabus
15. 09. 2014 [720x576 XVID 0MB 0h:00m:10s] (D2)
22. 09. 2014 [720x576 XVID 0MB 0h:00m:10s] (D2)
29. 09. 2014 [Quicktime 614MB ] (D2)
06. 10. 2014 [Quicktime 627MB ] (D2)
13. 10. 2014 [Quicktime 549MB ] (D2)
20. 10. 2014 [Quicktime 679MB ] (D2)
PB151 Výpočetní systémy Sylabus
17. 09. 2014 [Quicktime 920MB ] (D1)
24. 09. 2014 [Quicktime 865MB ] (D1)
01. 10. 2014 [Quicktime 890MB ] (D1)
08. 10. 2014 [Quicktime 864MB ] (D1)
15. 10. 2014 [Quicktime 926MB ] (D1)
PB161 Programování v jazyce C++ Sylabus
15. 09. 2014 [Quicktime 589MB ] (D1)
22. 09. 2014 [Quicktime 613MB ] (D1)
29. 09. 2014 [Quicktime 560MB ] (D1)
06. 10. 2014 [Quicktime 645MB ] (D1)
13. 10. 2014 [Quicktime 631MB ] (D1)
20. 10. 2014 [Quicktime 669MB ] (D1)
PB162 Programování v jazyce Java Sylabus
18. 09. 2014 [Quicktime 563MB ] (D3)
19. 09. 2014 [720x576 XVID 0MB 0h:00m:10s] (D3)
25. 09. 2014 [720x576 XVID 0MB 0h:00m:10s] (D3)
26. 09. 2014 [Quicktime 602MB ] (D3)
02. 10. 2014 [Quicktime 592MB ] (D3)
03. 10. 2014 [720x576 XVID 0MB 0h:00m:10s] (D3)
09. 10. 2014 [Quicktime 569MB ] (D3)
10. 10. 2014 [Quicktime 494MB ] (D3)
16. 10. 2014 [720x576 XVID 0MB 0h:00m:10s] (D3)
17. 10. 2014 [Quicktime 582MB ] (D3)
PV005 Služby počítačových sítí Sylabus
18. 09. 2014 [Quicktime 655MB ] (D3)
25. 09. 2014 [720x576 XVID 0MB 0h:00m:10s] (D3)
02. 10. 2014 [Quicktime 632MB ] (D3)
09. 10. 2014 [Quicktime 640MB ] (D3)
PV017 Bezpečnost informačních technologií Sylabus
17. 09. 2014 [Quicktime 522MB ] (D1)
24. 09. 2014 [Quicktime 588MB ] (D1)
01. 10. 2014 [Quicktime 532MB ] (D1)
08. 10. 2014 [Quicktime 539MB ] (D1)
15. 10. 2014 [Quicktime 540MB ] (D1)
PV043 Informační systémy podniků Sylabus
25. 09. 2014 [720x576 XVID 1MB 0h:00m:40s] (D1)
02. 10. 2014 [720x576 XVID 1MB 0h:00m:40s] (D1)
09. 10. 2014 [720x576 XVID 1MB 0h:00m:40s] (D1)
PV058 Informační systémy ve státní správě I Sylabus
25. 09. 2014 [720x576 XVID 1MB 0h:00m:40s] (D1)
02. 10. 2014 [720x576 XVID 1MB 0h:00m:40s] (D1)
09. 10. 2014 [720x576 XVID 1MB 0h:00m:40s] (D1)
PV065 UNIX -- programování a správa systému I Sylabus
16. 09. 2014 [Quicktime 612MB ] (D2)
23. 09. 2014 [720x576 XVID 0MB 0h:00m:10s] (D2)
[Quicktime 602MB ] (D2)
30. 09. 2014 [Quicktime 566MB ] (D2)
07. 10. 2014 [Quicktime 643MB ] (D2)
14. 10. 2014 [Quicktime 602MB ] (D2)
PV080 Ochrana dat a informačního soukromí Sylabus
16. 09. 2014 [Quicktime 422MB ] (D1)
23. 09. 2014 [Quicktime 507MB ] (D1)
30. 09. 2014 [Quicktime 404MB ] (D1)
07. 10. 2014 [Quicktime 596MB ] (D1)
14. 10. 2014 [Quicktime 462MB ] (D1)
PV094 Technické vybavení počítačů Sylabus
16. 09. 2014 [Quicktime 862MB ] (D3)
23. 09. 2014 [Quicktime 913MB ] (D3)
30. 09. 2014 [Quicktime 908MB ] (D3)
07. 10. 2014 [Quicktime 907MB ] (D3)
14. 10. 2014 [Quicktime 910MB ] (D3)
PV097 Výtvarná informatika I Sylabus
16. 09. 2014 [Quicktime 484MB ] (D2)
23. 09. 2014 [720x576 XVID 0MB 0h:00m:10s] (D2)
30. 09. 2014 [Quicktime 481MB ] (D2)
07. 10. 2014 [Quicktime 487MB ] (D2)
14. 10. 2014 [Quicktime 582MB ] (D2)
PV118 Informační politika a státní informační systém ČR Sylabus
24. 09. 2014 [Quicktime 112MB ] (D2)
01. 10. 2014 [Quicktime 531MB ] (D2)
08. 10. 2014 [Quicktime 456MB ] (D2)
PV119 Základy práva pro informatiky Sylabus
19. 09. 2014 [720x576 XVID 0MB 0h:00m:10s] (D2)
26. 09. 2014 [Quicktime 113MB ] (D2)
03. 10. 2014 [Quicktime 578MB ] (D2)
10. 10. 2014 [Quicktime 596MB ] (D2)
PV156 Digitální fotografie Sylabus
16. 09. 2014 [Quicktime 437MB ] (D3)
23. 09. 2014 [Quicktime 500MB ] (D3)
30. 09. 2014 [Quicktime 489MB ] (D3)
07. 10. 2014 [Quicktime 573MB ] (D3)
14. 10. 2014 [Quicktime 477MB ] (D3)
PV169 Základy přenosu dat Sylabus
24. 09. 2014 [Quicktime 573MB ] (D1)
01. 10. 2014 [Quicktime 481MB ] (D1)
08. 10. 2014 [Quicktime 572MB ] (D1)
PV175 Správa systémů MS Windows I Sylabus
16. 09. 2014 [Quicktime 325MB ] (D3)
23. 09. 2014 [Quicktime 260MB ] (D3)
24. 09. 2014 [720x576 XVID 1MB 0h:00m:40s] (D3)
30. 09. 2014 [720x576 XVID 1MB 0h:00m:40s] (D3)
07. 10. 2014 [720x576 XVID 1MB 0h:00m:40s] (D3)
14. 10. 2014 [720x576 XVID 1MB 0h:00m:40s] (D3)
PV179 Vybraná témata z oblasti CLI technologií Sylabus
19. 09. 2014 [720x576 XVID 0MB 0h:00m:10s] (D2)
03. 10. 2014 [Quicktime 518MB ] (D2)
17. 10. 2014 [720x576 XVID 1MB 0h:00m:40s] (D2)
PV182 Komunikace člověka s počítačem Sylabus
16. 09. 2014 [Quicktime 617MB ] (D1)
23. 09. 2014 [Quicktime 623MB ] (D1)
30. 09. 2014 [Quicktime 545MB ] (D1)
07. 10. 2014 [Quicktime 580MB ] (D1)
14. 10. 2014 [Quicktime 621MB ] (D1)
PV197 GPU Programming Sylabus
18. 09. 2014 [Quicktime 513MB ] (D2)
25. 09. 2014 [Quicktime 617MB ] (D2)
09. 10. 2014 [720x576 XVID 0MB 0h:00m:10s] (D2)
16. 10. 2014 [Quicktime 617MB ] (D2)
PV255 Sylabus
15. 09. 2014 [Quicktime 500MB ] (D3)
29. 09. 2014 [Quicktime 604MB ] (D3)
06. 10. 2014 [Quicktime 515MB ] (D3)
13. 10. 2014 [Quicktime 548MB ] (D3)
20. 10. 2014 [Quicktime 327MB ] (D3)
VB000 Základy odborného stylu Sylabus
17. 09. 2014 [Quicktime 598MB ] (D3)
01. 10. 2014 [720x576 XVID 1MB 0h:00m:40s] (D3)
15. 10. 2014 [Quicktime 598MB ] (D3)
VB003 Ekonomický styl myšlení I Sylabus
16. 09. 2014 [Quicktime 567MB ] (D1)
23. 09. 2014 [Quicktime 598MB ] (D1)
30. 09. 2014 [Quicktime 605MB ] (D1)
07. 10. 2014 [Quicktime 606MB ] (D1)
14. 10. 2014 [Quicktime 533MB ] (D1)