FAQ

Záznamy přednášek
Fakulta Informatiky

Informatické předměty

IA012 IA067 IB002 IB005 IB031 IB047 IB101 IB109 IV003

Matematické předměty

MB101 MB102 MB104 MV011

Programové předměty

PA036 PA152 PA156 PA179 PA195 PA200 PB071 PB153 PB156 PV004 PV120 PV157 PV168 PV178 PV183 PV207 PV211 PV239 PV241 PV260

Předmět má přistupné všechny záznamy.
Předmět má přistupné jen některé záznamy.
Předmět nemá přistupný žádný záznam.

Přednáška je přístupná všem nebo přihlášeným uživatelům.
Přednáška je přístupná s omezením (obvykle pouze zapsaným studentům).
Přednáška není přístupná (požádejte vyučujícího o zpřístupnění).

IA012 Složitost Sylabus
20. 02. 2018 [Quicktime 577MB ] (D2)
IA067 Informatics Colloquium Sylabus
20. 02. 2018 [Quicktime 410MB ] (D2)
IB002 Algoritmy a datové struktury I Sylabus
22. 02. 2018 [Quicktime 592MB ] (D3)
IB005 Formální jazyky a automaty Sylabus
21. 02. 2018 [Quicktime 613MB ] (D2)
22. 02. 2018 [Quicktime 587MB ] (D3)
IB031 Úvod do strojového učení Sylabus
19. 02. 2018 [Quicktime 163MB ] (A318)
IB047 Úvod do korpusové lingvistiky a počítačové lexikografie Sylabus
21. 02. 2018 [Quicktime 266MB ] (A217)
IB101 Úvod do logiky Sylabus
20. 02. 2018 [Quicktime 529MB ] (D1)
IB109 Návrh a implementace paralelních systémů Sylabus
21. 02. 2018 [Quicktime 319MB ] (A217)
IV003 Algoritmy a datové struktury II Sylabus
19. 02. 2018 [Quicktime 618MB ] (D2)
MB101 Lineární modely Sylabus
21. 02. 2018 [Quicktime 618MB ] (D3)
MB102 Diferenciální a integrální počet Sylabus
21. 02. 2018 [Quicktime 629MB ] (D1)
MB104 Diskrétní matematika Sylabus
19. 02. 2018 [Quicktime 565MB ] (D1)
MV011 Statistika~I Sylabus
21. 02. 2018 [Quicktime 450MB ] (D3)
PA036 Projekt z~databázových systémů Sylabus
19. 02. 2018 [Quicktime 228MB ] (A217)
PA152 Efektivní využívání databázových systémů Sylabus
22. 02. 2018 [Quicktime 599MB ] (D3)
PA156 Dialogové systémy Sylabus
21. 02. 2018 [Quicktime 839MB ] (A217)
PA179 Project Management Sylabus
21. 02. 2018 [Quicktime 532MB ] (D3)
PA195 NoSQL Databases Sylabus
19. 02. 2018 [Quicktime 567MB ] (A217)
PA200 Cloud Computing Sylabus
20. 02. 2018 [ 0MB ] (A217)
PB071 Principy nízkoúrovňového programování Sylabus
20. 02. 2018 [Quicktime 603MB ] (D1)
PB153 Operační systémy a jejich rozhraní Sylabus
21. 02. 2018 [Quicktime 386MB ] (D2)
PB156 Počítačové sítě Sylabus
22. 02. 2018 [Quicktime 553MB ] (D1)
PV004 UNIX Sylabus
22. 02. 2018 [Quicktime 627MB ] (D1)
PV120 Informační právo Sylabus
20. 02. 2018 [Quicktime 167MB ] (A217)
PV157 Autentizace a řízení přístupu Sylabus
20. 02. 2018 [Quicktime 515MB ] (D3)
PV168 Seminář z programování v jazyce Java Sylabus
20. 02. 2018 [Quicktime 680MB ] (D1)
PV178 Úvod do vývoje v C#/.NET Sylabus
21. 02. 2018 [Quicktime 605MB ] (D1)
PV183 Technologie počítačových sítí Sylabus
19. 02. 2018 [Quicktime 585MB ] (D2)
PV207 Business Process Management Sylabus
22. 02. 2018 [Quicktime 637MB ] (D2)
PV211 Introduction to Information Retrieval Sylabus
21. 02. 2018 [Quicktime 608MB ] (D3)
PV239 Vývoj aplikací pro mobilní platformy Sylabus
21. 02. 2018 [ 0MB ] (A318)
PV241 Podnik a finanční řízení Sylabus
21. 02. 2018 [Quicktime 417MB ] (A217)
PV260 Software Quality Sylabus
19. 02. 2018 [Quicktime 504MB ] (D3)