FAQ

Záznamy přednášek
Fakulta Informatiky

Informatické předměty

IA006 IA101 IB000 IB015 IB102 IB111 IB113 IV054

Matematické předměty

MA010 MA012 MA015 MB102 MB103

Programové předměty

PA017 PA116 PA159 PA163 PA165 PA191 PA194 PA215 PB002 PB007 PB029 PB151 PB161 PB162 PB165 PB168 PV005 PV043 PV065 PV070 PV079 PV080 PV094 PV109 PV156 PV179 PV188 PV189 PV210 PV214 PV248 PV255

Volitelné předměty

VB000

Předmět má přistupné všechny záznamy.
Předmět má přistupné jen některé záznamy.
Předmět nemá přistupný žádný záznam.

Přednáška je přístupná všem nebo přihlášeným uživatelům.
Přednáška je přístupná s omezením (obvykle pouze zapsaným studentům).
Přednáška není přístupná (požádejte vyučujícího o zpřístupnění).

IA006 Vybrané kapitoly z teorie automatů Sylabus
19. 09. 2018 [Quicktime 604MB ] (D1)
IA101 Algoritmika pro těžké problémy Sylabus
20. 09. 2018 [Quicktime 571MB ] (D2)
IB000 Matematické základy informatiky Sylabus
17. 09. 2018 [Quicktime 604MB ] (D1)
IB015 Neimperativní programování Sylabus
18. 09. 2018 [Quicktime 546MB ] (D1)
IB102 Automaty a gramatiky Sylabus
17. 09. 2018 [Quicktime 662MB ] (D3)
IB111 Základy programování Sylabus
17. 09. 2018 [Quicktime 579MB ] (D1)
IB113 Úvod do programování a algoritmizace Sylabus
18. 09. 2018 [Quicktime 490MB ] (D2)
IV054 Coding Sylabus
19. 09. 2018 [Quicktime 573MB ] (D2)
MA010 Graph Theory Sylabus
18. 09. 2018 [Quicktime 626MB ] (D3)
MA012 Pedagogická praxe z deskriptivní geometrie 2 Sylabus
20. 09. 2018 [Quicktime 386MB ] (A318)
MA015 Graph Algorithms Sylabus
17. 09. 2018 [Quicktime 624MB ] (D3)
MB102 Diferenciální a integrální počet Sylabus
18. 09. 2018 [Quicktime 613MB ] (D3)
MB103 Spojité modely a statistika Sylabus
18. 09. 2018 [Quicktime 649MB ] (D1)
PA017 Softwarové inženýrství II Sylabus
19. 09. 2018 [Quicktime 499MB ] (D3)
PA116 Domain Understanding and Modeling Sylabus
19. 09. 2018 [Quicktime 335MB ] (D2)
PA159 Počítačové sítě a jejich aplikace I Sylabus
18. 09. 2018 [Quicktime 514MB ] (D1)
PA163 Programování s omezujícími podmínkami Sylabus
17. 09. 2018 [Quicktime 281MB ] (A217)
PA165 Vývoj programových systémů v jazyce Java Sylabus
17. 09. 2018 [Quicktime 626MB ] (D2)
PA191 Advanced Computer Networking Sylabus
18. 09. 2018 [Quicktime 351MB ] (A217)
PA194 Introduction to Service Science Sylabus
17. 09. 2018 [Quicktime 414MB ] (A318)
PA215 Game Design I Sylabus
18. 09. 2018 [Quicktime 426MB ] (A217)
PB002 Základy informačních technologií Sylabus
18. 09. 2018 [Quicktime 252MB ] (A217)
PB007 Softwarové inženýrství I Sylabus
19. 09. 2018 [Quicktime 600MB ] (D3)
PB029 Elektronická příprava dokumentů Sylabus
20. 09. 2018 [Quicktime 618MB ] (D1)
PB151 Výpočetní systémy Sylabus
20. 09. 2018 [Quicktime 1013MB ] (D1)
PB161 Programování v jazyce C++ Sylabus
18. 09. 2018 [Quicktime 553MB ] (D1)
19. 09. 2018 [Quicktime 512MB ] (D1)
PB162 Programování v jazyce Java Sylabus
18. 09. 2018 [Quicktime 586MB ] (D3)
20. 09. 2018 [Quicktime 619MB ] (D1)
PB165 Grafy a sítě Sylabus
20. 09. 2018 [Quicktime 289MB ] (A217)
PB168 Základy databázových a informačních systémů Sylabus
20. 09. 2018 [Quicktime 958MB ] (A217)
PV005 Služby počítačových sítí Sylabus
19. 09. 2018 [Quicktime 646MB ] (D1)
PV043 Informační systémy podniků Sylabus
17. 09. 2018 [Quicktime 124MB ] (A217)
PV065 UNIX -- programování a správa systému~I Sylabus
20. 09. 2018 [Quicktime 610MB ] (D3)
PV070 Digitální knihovny Sylabus
19. 09. 2018 [Quicktime 434MB ] (A318)
PV079 Applied Cryptography Sylabus
19. 09. 2018 [Quicktime 310MB ] (A217)
PV080 Ochrana dat a informačního soukromí Sylabus
18. 09. 2018 [Quicktime 583MB ] (D1)
PV094 Technické vybavení počítačů Sylabus
17. 09. 2018 [Quicktime 965MB ] (D2)
PV109 Historie a vývojové trendy ve výpočetní technice Sylabus
17. 09. 2018 [ 1MB ] (A318)
PV156 Digitální fotografie Sylabus
18. 09. 2018 [Quicktime 583MB ] (D2)
PV179 Vývoj systémů v C#/.NET Sylabus
18. 09. 2018 [Quicktime 87MB ] (A318)
PV188 Principy zpracování a přenosu multimédií Sylabus
18. 09. 2018 [Quicktime 588MB ] (D2)
PV189 Mathematics for Computer Graphics Sylabus
20. 09. 2018 [Quicktime 483MB ] (A318)
PV210 Kybernetická bezpečnost v organizaci Sylabus
19. 09. 2018 [Quicktime 218MB ] (A318)
PV214 IT service management vycházející z ITIL Sylabus
19. 09. 2018 [Quicktime 638MB ] (A217)
PV248 Kurz jazyka Python Sylabus
18. 09. 2018 [Quicktime 174MB ] (A318)
PV255 Vývoj digitálních her I Sylabus
17. 09. 2018 [Quicktime 759MB ] (A318)
VB000 Základy odborného stylu Sylabus
20. 09. 2018 [Quicktime 571MB ] (A217)