FAQ

Záznamy přednášek
Fakulta Informatiky

Informatické předměty

IA006 IA014 IA067 IB000 IB001 IB102 IB111

Matematické předměty

MA010 MB103

Programové předměty

PA017 PA102 PA150 PA159 PA165 PB001 PB007 PB029 PB151 PB161 PB162 PV005 PV017 PV065 PV080 PV094 PV097 PV156 PV175 PV182 PV197 PV255

Volitelné předměty

VB000 VB003

Předmět má přistupné všechny záznamy.
Předmět má přistupné jen některé záznamy.
Předmět nemá přistupný žádný záznam.

Přednáška je přístupná všem nebo přihlášeným uživatelům.
Přednáška je přístupná s omezením (obvykle pouze zapsaným studentům).
Přednáška není přístupná (požádejte vyučujícího o zpřístupnění).

IA006 Vybrané kapitoly z teorie automatů Sylabus
18. 09. 2014 [Quicktime 622MB ] (D1)
IA014 Funkcionální programování Sylabus
18. 09. 2014 [Quicktime 562MB ] (D2)
IA067 Informatické kolokvium Sylabus
16. 09. 2014 [720x576 XVID 1MB 0h:00m:40s] (D2)
IB000 Úvod do informatiky Sylabus
18. 09. 2014 [Quicktime 660MB ] (D1)
IB001 Úvod do programování Sylabus
17. 09. 2014 [Quicktime 591MB ] (D1)
IB102 Automaty a gramatiky Sylabus
15. 09. 2014 [Quicktime 906MB ] (D3)
IB111 Sylabus
17. 09. 2014 [Quicktime 608MB ] (D3)
MA010 Teorie grafů Sylabus
18. 09. 2014 [Quicktime 621MB ] (D1)
MB103 Matematika III Sylabus
15. 09. 2014 [Quicktime 608MB ] (D1)
PA017 Sylabus
17. 09. 2014 [Quicktime 542MB ] (D2)
PA102 Technologie informačních systémů I Sylabus
16. 09. 2014 [Quicktime 572MB ] (1-D3)
[Quicktime 552MB ] (2-D3)
PA150 Principy operačních systémů Sylabus
16. 09. 2014 [Quicktime 330MB ] (D2)
PA159 Počítačové sítě a jejich aplikace I Sylabus
16. 09. 2014 [Quicktime 535MB ] (D1)
PA165 Vývoj programových systémů v jazyce Java Sylabus
16. 09. 2014 [Quicktime 564MB ] (D2)
PB001 Úvod do informačních technologií Sylabus
18. 09. 2014 [Quicktime 630MB ] (D3)
PB007 Analýza a návrh systémů Sylabus
16. 09. 2014 [Quicktime 520MB ] (D1)
PB029 Elektronická příprava dokumentů Sylabus
15. 09. 2014 [720x576 XVID 0MB 0h:00m:10s] (D2)
PB151 Výpočetní systémy Sylabus
17. 09. 2014 [Quicktime 920MB ] (D1)
PB161 Programování v jazyce C++ Sylabus
15. 09. 2014 [Quicktime 589MB ] (D1)
PB162 Programování v jazyce Java Sylabus
18. 09. 2014 [Quicktime 563MB ] (D3)
PV005 Služby počítačových sítí Sylabus
18. 09. 2014 [Quicktime 655MB ] (D3)
PV017 Bezpečnost informačních technologií Sylabus
17. 09. 2014 [Quicktime 522MB ] (D1)
PV065 UNIX -- programování a správa systému I Sylabus
16. 09. 2014 [Quicktime 612MB ] (D2)
PV080 Ochrana dat a informačního soukromí Sylabus
16. 09. 2014 [Quicktime 422MB ] (D1)
PV094 Technické vybavení počítačů Sylabus
16. 09. 2014 [Quicktime 862MB ] (D3)
PV097 Výtvarná informatika I Sylabus
16. 09. 2014 [Quicktime 484MB ] (D2)
PV156 Digitální fotografie Sylabus
16. 09. 2014 [Quicktime 437MB ] (D3)
PV175 Správa systémů MS Windows I Sylabus
16. 09. 2014 [Quicktime 325MB ] (D3)
PV182 Komunikace člověka s počítačem Sylabus
16. 09. 2014 [Quicktime 617MB ] (D1)
PV197 GPU Programming Sylabus
18. 09. 2014 [Quicktime 513MB ] (D2)
PV255 Sylabus
15. 09. 2014 [Quicktime 500MB ] (D3)
VB000 Základy odborného stylu Sylabus
17. 09. 2014 [Quicktime 598MB ] (D3)
VB003 Ekonomický styl myšlení I Sylabus
16. 09. 2014 [Quicktime 567MB ] (D1)